bus home search print map

ZAWSZE AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY

Ostrowiec Św. /3 Maja /01 (MCDONALD`S )

 

Przystanek: Ostrowiec Św. /3 Maja /01 (MCDONALD`S )

Przystanek: Ostrowiec Św. /3 Maja /01 (MCDONALD`S )

kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
NIEDZIELE
11:14 #
16:04 #
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/036. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Ostrowiec Św. /Szymanowskiego /06
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:15 m
06:40 Um
07:30 m
08:25 m
09:00 m
10:05 m
10:50 Sm
12:00 m
12:30 Sm
13:40 m
14:25 Sm
14:50 m
15:35 m
16:40 m
17:25 m
18:20 m
19:05 m
20:50 m
22:20 m
SOBOTY
05:12 !
06:27 !
07:57 !
09:27 !
11:17 !
13:27 !
15:32 !
17:27 !
19:03 !
20:27 !
NIEDZIELE
05:31 #
08:01 #
09:16 #
11:16 #
13:16 #
15:26 #
17:11 #
19:16 #
Objaśnienia oznaczeń
m -  nie kursuje w niach 24 i 31 grudnia; U -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/067. Operator Trans Katrina.; S -  kursuje w dni nauki szkolnej; ! -  kursuje w dniach 24 i 31 grudnia; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/045. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Ostrowiec Św. /Ogrodowa (pętla) /02
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:07 N
06:12 #
07:17 #
08:30 #
09:35 #
10:57 #
12:02 #
13:07 N
15:07 #
16:20 #m
SOBOTY
05:07 N
07:17 #
08:30 #
09:37 #
10:47 #
12:00 #
13:07 N
15:07 #
Objaśnienia oznaczeń
N -  kurs pod Nowy Zakład; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/063. Operator Trans Katrina.; m -  nie kursuje w niach 24 i 31 grudnia;
kierunek: Ostrowiec Św. /Szymanowskiego /06
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:07 U
06:34 U
07:30 #
08:09 U
09:39 U
11:09 U
12:39 U
14:10 #
14:49 U
15:40 #m
16:23 U
17:24 Um
SOBOTY
05:07 U
08:00 U
09:42 U
11:27 U
13:29 U
NIEDZIELE
08:37
11:42
14:57
Objaśnienia oznaczeń
U -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/062. Operator Trans Katrina.; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/061. Operator Trans Katrina..; m -  nie kursuje w niach 24 i 31 grudnia;
kierunek: Ostrowiec Św. /Szymanowskiego /06
Drukuj
DNI ROBOCZE
06:41 #
07:41 #
08:41 #
09:41 #
10:46 #
11:46 #
12:46 #
14:06 #
15:16 #
SOBOTY
08:26 #
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/043. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
3 Maja /01 (MCDONALD`S ) Okólna /01 Radwana /01 Okół Ignacówka /754 /12
DNI ROBOCZE
04:45
05:45
07:52
09:50
11:05
12:05
13:40
14:25 W#
15:40 W#
16:40 W#
18:10
Objaśnienia oznaczeń
W -  kurs z podjazdem do Wólki Bałtowskiej; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/070. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Prawęcin /0651 /02
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:29 #
10:39 #
15:49 #
SOBOTY
06:49 #
12:09 #
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/064. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Bukowie I /0667 (pętla) /01
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:16
06:06 S
06:56 K
08:06
10:01 K
11:31
13:06 K
13:41 PS
14:26 P
15:36
17:06 K
18:16
19:56 K
SOBOTY
05:28 K
07:08 K
08:43 K
09:58 K
11:18 K
12:33
14:13 K
Objaśnienia oznaczeń
S -  kursuje w dni nauki szkolnej; K -  kurs do Kunowa ul. Chocimowska; P -  podjazd do miejscowości Piotrów;
kierunek: Ostrowiec Św. /Iłżecka (pętla) /12
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:08 C
06:44 U
07:34 U
08:49 U
09:29 U
11:09 U
11:49 U
13:08 U
13:28 C
15:13 U
17:08 mU
SOBOTY
08:38 #
10:48 #
12:48 #
NIEDZIELE
10:23
13:33
16:48
Objaśnienia oznaczeń
C -  kurs pod Celsa Huta Ostrowiec; U -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/060. Operator Trans Katrina.; m -  nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/065. Kurs do szpitala ul. Szymanowskiego. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Ostrowiec Św. /Szymanowskiego /06
Drukuj
DNI ROBOCZE
06:04 #
07:04 #
07:54 #
09:19 #
10:19 #
11:19 #
12:14 #
13:14 #
14:14 #
15:14 #
16:14 #m
17:24 #m
SOBOTY
07:14 #
09:14 #
11:34 #
13:24 #
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/047. Operator Trans Katrina.; m -  nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia;
kierunek: Ostrowiec Św. /Ogrodowa (pętla) /02
Drukuj
DNI ROBOCZE
07:05 #
08:05 #
09:15 #
10:15 #
11:20 #
12:20 #
13:25 #
14:25 #
15:25 #
16:25 #
17:25 #m
18:25 #m
SOBOTY
07:05 #
08:05 #
09:15 #
10:15 #
11:20 #
12:20 #
13:25 #
14:25 #
15:25 #
16:25 #
17:25 #m
18:25 #m
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/048. Operator Trans Katrina.; m -  nie kursuje 24 i 31 grudnia;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
DNI ROBOCZE
22:04 #dm
SOBOTY
22:04 #dm
NIEDZIELE
22:04 #dm
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/034. Operator Trans Katrina.; d -  nie kursuje w dniu 1 i 11 Iistopada; w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; m -  nie k;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
3 Maja /01 (MCDONALD`S ) Okólna /01 Radwana /01 Okół Ignacówka /754 /12
SOBOTY
06:03 #
12:03 #W
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/035. Operator Trans Katrina.; W -  KURS PRZEZ WÓLKĘ BAŁTOWSKĄ; WÓLKĘ PĘTKOWSKĄ; MICHAŁÓW;