bus home search print map

ZAWSZE AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY

Skarbka /754 (lecznica) /02

 

Przystanek: Skarbka /754 (lecznica) /02

Przystanek: Skarbka /754 (lecznica) /02

kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
Skarbka /754 (lecznica) /02 Skarbka /754 (skrz) /04 Pętkowice /754 (szkoła) /02 Okół Ignacówka /754 /12
SOBOTY
06:37 #
12:48 #W
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/035. Operator Trans Katrina.; W -  KURS PRZEZ WÓLKĘ BAŁTOWSKĄ; WÓLKĘ PĘTKOWSKĄ; MICHAŁÓW;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
Skarbka /754 (lecznica) /02 Skarbka /754 (skrz) /04 Pętkowice /754 (szkoła) /02 Okół Ignacówka /754 /12
DNI ROBOCZE
05:23
06:23
08:30
10:28
11:43
12:43
14:18
15:10 #
16:25 #
17:25 #
18:48
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/070. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
DNI ROBOCZE
22:45 #dm
SOBOTY
22:45 #dm
NIEDZIELE
22:45 #dm
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/034. Operator Trans Katrina.; d -  nie kursuje w dniu 1 i 11 Iistopada; w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; m -  nie k;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
NIEDZIELE
11:49 #
16:39 #
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/036. Operator Trans Katrina.;