bus home search print map

ZAWSZE AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY

Okół /754 (skrz. na Karczmę) /06

 

Przystanek: Okół /754 (skrz. na Karczmę) /06

Przystanek: Okół /754 (skrz. na Karczmę) /06

kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
Okół /754 (skrz. na Karczmę) /06 Okół /754 (szkoła) /08 Okół /754 (kaplica) /10 Okół Ignacówka /754 /12
SOBOTY
06:45 #
13:11 #W
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/035. Operator Trans Katrina.; W -  KURS PRZEZ WÓLKĘ BAŁTOWSKĄ; WÓLKĘ PĘTKOWSKĄ; MICHAŁÓW;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
Okół /754 (skrz. na Karczmę) /06 Okół /754 (szkoła) /08 Okół /754 (kaplica) /10 Okół Ignacówka /754 /12
DNI ROBOCZE
05:31
06:31
08:38
10:36
11:51
12:51
14:26
15:18 #
16:33 #
17:33 #
18:56
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/070. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
DNI ROBOCZE
22:53 #dm
SOBOTY
22:53 #dm
NIEDZIELE
22:53 #dm
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/034. Operator Trans Katrina.; d -  nie kursuje w dniu 1 i 11 Iistopada; w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; m -  nie k;