bus home search print map

ZAWSZE AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY

Rudka Bałtowska /754 (skrz. Rudka Bałtowska) /02

 

Przystanek: Rudka Bałtowska /754 (skrz. Rudka Bałtowska) /02

Przystanek: Rudka Bałtowska /754 (skrz. Rudka Bałtowska) /02

kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
DNI ROBOCZE
22:36 #dm
SOBOTY
22:36 #dm
NIEDZIELE
22:36 #dm
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/034. Operator Trans Katrina.; d -  nie kursuje w dniu 1 i 11 Iistopada; w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; m -  nie k;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
Rudka Bałtowska /754 (skrz. Rudka Bałtowska) /02 Bałtów /754 (most) /02 Bałtów /754 (kościół) /04 Okół Ignacówka /754 /12
DNI ROBOCZE
05:13
06:13
08:20
10:18
11:33
12:33
14:08
14:53 W#
16:08 W#
17:08 W#
18:38
Objaśnienia oznaczeń
W -  kurs z podjazdem do Wólki Bałtowskiej; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/070. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
Rudka Bałtowska /754 (skrz. Rudka Bałtowska) /02 Bałtów /754 (most) /02 Bałtów /754 (skrz. technikum) /06 Okół Ignacówka /754 /12
SOBOTY
06:28 #
12:28 #W
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/035. Operator Trans Katrina.; W -  KURS PRZEZ WÓLKĘ BAŁTOWSKĄ; WÓLKĘ PĘTKOWSKĄ; MICHAŁÓW;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
NIEDZIELE
11:40 #
16:30 #
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/036. Operator Trans Katrina.;