bus home search print map

ZAWSZE AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY

Ostrowiec Św. /Radwana /01

 

Przystanek: Ostrowiec Św. /Radwana /01

Przystanek: Ostrowiec Św. /Radwana /01

kierunek: Ostrowiec Św. /Samsonowicza /05
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:20 #
06:39 #
08:50 #
10:35 #
12:20 #
14:10 #
SOBOTY
09:40 #
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/068. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Ostrowiec Św. /Szymanowskiego /06
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:18 m
06:43 Um
07:33 m
08:28 m
09:03 m
10:08 m
10:53 Sm
12:03 m
12:33 Sm
13:43 m
14:28 Sm
14:53 m
15:38 m
16:43 m
17:28 m
18:23 m
19:08 m
20:53 m
22:23 m
SOBOTY
05:15 !
06:30 !
08:00 !
09:30 !
11:20 !
13:30 !
15:35 !
17:30 !
19:06 !
20:30 !
NIEDZIELE
05:34 #
08:04 #
09:19 #
11:19 #
13:19 #
15:29 #
17:14 #
19:19 #
Objaśnienia oznaczeń
m -  nie kursuje w niach 24 i 31 grudnia; U -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/067. Operator Trans Katrina.; S -  kursuje w dni nauki szkolnej; ! -  kursuje w dniach 24 i 31 grudnia; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/045. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Ostrowiec Św. /Ogrodowa (pętla) /02
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:10 N
06:14 #
07:19 #
08:32 #
09:37 #
10:59 #
12:04 #
13:10 N
15:09 #
16:22 #m
SOBOTY
05:10 N
07:19 #
08:32 #
09:39 #
10:49 #
12:02 #
13:10 N
15:09 #
Objaśnienia oznaczeń
N -  kurs pod Nowy Zakład; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/063. Operator Trans Katrina.; m -  nie kursuje w niach 24 i 31 grudnia;
kierunek: Ostrowiec Św. /Szymanowskiego /06
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:09 U
06:36 U
07:32 #
08:11 U
09:41 U
11:11 U
12:41 U
14:12 #
14:51 U
15:42 #m
16:25 U
17:26 Um
SOBOTY
05:09 U
08:02 U
09:44 U
11:29 U
13:31 U
NIEDZIELE
08:39
11:44
14:59
Objaśnienia oznaczeń
U -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/062. Operator Trans Katrina.; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/061. Operator Trans Katrina..; m -  nie kursuje w niach 24 i 31 grudnia;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
Radwana /01 Polna /03 (BIEDRONKA) Polna /01 (PATRONACKIE) Okół Ignacówka /754 /12
DNI ROBOCZE
04:48
05:48
07:55
09:53
11:08
12:08
13:43
14:28 W#
15:43 W#
16:43 W#
18:13
Objaśnienia oznaczeń
W -  kurs z podjazdem do Wólki Bałtowskiej; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/070. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Ostrowiec Św. /Iłżecka (pętla) /12
Drukuj
DNI ROBOCZE
05:10 C
06:46 U
07:36 U
08:51 U
09:31 U
11:11 U
11:51 U
13:10 U
13:30 C
15:15 U
17:10 mU
SOBOTY
08:40 #
10:50 #
12:50 #
NIEDZIELE
10:25
13:35
16:50
Objaśnienia oznaczeń
C -  kurs pod Celsa Huta Ostrowiec; U -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/060. Operator Trans Katrina.; m -  nie kursuje w dniach 24 i 31 grudnia; # -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/065. Kurs do szpitala ul. Szymanowskiego. Operator Trans Katrina.;
kierunek: Ostrowiec Św. /Ogrodowa (pętla) /02
Drukuj
DNI ROBOCZE
07:08 #
08:08 #
09:18 #
10:18 #
11:23 #
12:23 #
13:28 #
14:28 #
15:28 #
16:28 #
17:28 #m
18:28 #m
SOBOTY
07:08 #
08:08 #
09:18 #
10:18 #
11:23 #
12:23 #
13:28 #
14:28 #
15:28 #
16:28 #
17:28 #m
18:28 #m
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/048. Operator Trans Katrina.; m -  nie kursuje 24 i 31 grudnia;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
DNI ROBOCZE
22:06 #dm
SOBOTY
22:06 #dm
NIEDZIELE
22:06 #dm
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/034. Operator Trans Katrina.; d -  nie kursuje w dniu 1 i 11 Iistopada; w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII; m -  nie k;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
Radwana /01 Polna /06 (LIDL) Iłżecka /02 (Z.E. 2) Okół Ignacówka /754 /12
SOBOTY
06:05 #
12:05 #W
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/035. Operator Trans Katrina.; W -  KURS PRZEZ WÓLKĘ BAŁTOWSKĄ; WÓLKĘ PĘTKOWSKĄ; MICHAŁÓW;
kierunek: Okół Ignacówka /754 /12
Drukuj
NIEDZIELE
11:16 #
16:06 #
Objaśnienia oznaczeń
# -  organizatorem kursu jest Starostwo Powiatowe Ostrowiec. Numer linii komunikacyjnej: U/2607/036. Operator Trans Katrina.;